background
logotype

Nieuws

VIER BIJEENKOMSTEN ROND VERLIES EN ROUW

Wat moet u zich voorstellen van deze samenkomsten?

Het verlies van een partner, kind of ouder is één van de ingrijpendste gebeurtenissen uit het leven. Ieder beleeft dit op een eigen wijze. In hetbegin is de overledene nog heel nabij. Langzamerhand dringt het door dathet afscheid definitief is. Ook moeten er in de eerste periode nog velepraktische zaken geregeld worden. Er komt nog veel bezoek. Maar dan …volgt er dikwijls een periode van leegte.

Bijeenkomsten rond verlies en rouw bieden dan gelegenheid om deervaring, herinnering en verdriet met anderen te delen en elkaar tebemoedigen. Men kan elkaar ook inspireren rond het verder gaan.Daarvoor worden er vier bijeenkomsten aangeboden.

De leiding van de bijeenkomsten rond Verlies en Rouw is in handen van Marlies Mol. Marlies is lid van de werkgroep ‘Omzien naar Elkaar’ in de St.Lambertusparochie en is HBO geschoold vitaliteitscoach. Jan Verbruggen,gepensioneerd pastor, zal als gastheer en pastor bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.

De deelnemers kunnen de laatste avond een financiële bijdrage geven ineen gesloten enveloppe.

De bijeenkomsten zijn gepland op de dinsdagen 10 oktober, 24 oktober, 7 november en 21 november telkens om 19.30 u in het parochiecentrum naast de St. Bonifatiuskerk in Spanbroek.

 

U kunt zich opgeven bij: Jan Verbruggen, Meerkoet 6, 1715HJ Spanbroek of bellen naar 0226-351951 of mailen 

Geef dan het volgende aan ons door: naam, adres, telnummer en emailadres.

 

Hartelijke groet,

Marlies Mol en Jan Verbruggen

 Oecumenische Pinksterpelgrimage 2023

In de week vooraf aan Pinksteren wordt er weer een oecumenische ‘Pinksterpelgrimage’ gehouden.
Het thema van deze oecumenische Pinksterpelgrimage in onze regio is dit jaar: ‘Titus Brandsma in veelvoud’. Het afgelopen jaar werd de pater karmeliet priester en hoogleraar Titus Brandsma heilig verklaard. Bij iedere vesper licht er telkens een facet uit het leven en werk van Titus Brandsma op. Hij stond op tegen het naziregime en de Jodenvervolgingen voor en tijdens WO II. Dat heeft hem zijn leven gekost.


De pelgrimage trekt langs de volgende kerken:

Maandag 22 mei, 19.00 uur: RK kerk Spierdijk
Voorgangers pastor Anne–Marie van Straaten en ds. Sylvia Neuféglise
Thema: biografie van Titus Brandsma

Dinsdag 23 mei, 19.00 uur, PKN Abbekerk
Voorganger pastor Bert Glorie
Thema: Titus Brandsma als journalist

Woensdag 24 mei, 19.00 uur RK De Weere
Voorganger priesterstudent Thomas Bötticher
Thema: het Godsbegrip van Titus Brandsma

Donderdag 25 mei, 19.00 uur RK Spanbroek
Voorganger pastor Anne-Marie van Straaten
Thema: Wie was Maria voor Titus Brandsma?

Vrijdag 26 mei, 19.00 uur PKN Hensbroek
Voorganger ds. Sylvia Neuféglise
Thema: het lijden in het denken en leven van Titus Brandsma

Zondag 28 mei, 1e Pinksterdag, 10.00 uur PKN Wognum
Voorgangers ds. Desiree Woudt en pastor Jan Verbruggen
Thema: ‘Als het goede maar gebeurt’

De vieringen beginnen steeds om 19.00 uur met uitzondering van de slotviering op zondag 28 mei (1e Pinksterdag) die begint om 10.00 uur.

Namens de oecumenische werkgroep heten we u van harte welkom!

2024  St. Lambertus parochie De Weere  globbersthemes joomla templates