background
logotype

Begrafenisvereniging

 

  R.K. BEGRAFENISVERENIGING
  SINT LAMBERTUS DE WEERE


Wat doet onze begrafenisvereniging voor zijn leden zult u zich misschien afvragen.

Bij overlijden van een lid wordt de begrafenis of crematie voor en met de nabestaanden geregeld met alles wat daarbij komt kijken. De vereniging werkt samen met uitvaartverzorger Monique Bankras die de nabestaanden terzijde staat van overlijden tot begrafenis of crematie en antwoord heeft op bijna alle vragen, die mensen in een dergelijke situatie maar kunnen stellen. Sandra Boorsma is reserve uitvaartverzorger. Eén belletje en iedereen die nodig is wordt voor u ingeschakeld !! Het meldnummer voor een overlijden is: 06-21340759.

Onze vereniging werkt zonder winstoogmerk. De contributie voor 2023 bedraagt € 21,00 per persoon van 18 jaar en ouder. Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis lid.
Het huidige voorzieningen pakket bestaat uit:

  • Uitvaartverzorging € 665,00
  • 1 rit vervoer rouwauto
  • De laatste verzorging door 2 personen vanuit de vereniging
  • 6 Dragers
  • Gebruik van kistkoeling of bed koeling tegen een gereduceerde prijs van € 100,00
  • Boekje 'zorg voor nabestaanden'
  • CondoleanceregisterVoor de kosten die voor uw eigen rekening komen, kunt u eventueel een verzekering afsluiten. Hiervoor bevelen wij u Twenthe Uitvaartverzekering te Enschedé aan met wie wij een samenwerkingsovereenkomst hebben.

Indien u lid wenst te worden van onze vereniging is er afhankelijk van uw leeftijd entreegeld verschuldigd. Kinderen onder de 18 jaar hoeven geen entreegeld te betalen. In tegenstelling tot artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement bedraagt het entreegeld het verschil in leeftijd vanaf 18 jaar maal de jaarlijkse contributie. Bijvoorbeeld: u bent 30 jaar, dan betaalt u 30 – 18 = 12 x € 21,00 als entreegeld en daarna de jaarlijks verschuldigde contributie. Sommige mensen ervaren het entreegeld als een te grote financiële belasting om lid te worden. Man, vrouw, twee kinderen, vaak moet men dan enkele honderden euro's betalen. Voor sommigen dus een belemmering om spontaan lid te worden. De mogelijkheid is geschapen om deze mensen toch in te schrijven door gebruik te maken van de zgn. procentenregeling. Bij overlijden komen de nabestaanden in dat geval in aanmerking voor een procentuele vergoeding van bovenstaand voorzieningenpakket. De procentuele vergoeding is afhankelijk van de leeftijd waarop men lid word. Zie onderstaand overzicht.

Leeftijd           Procentuele vergoeding 
 

18-25 jaar       92% van de ledenvergoeding 

26-30 jaar       81% 

31-35 jaar       64% 

36-40 jaar       50% 

41-45 jaar       39% 

46-50 jaar       30% 

51-55 jaar       23% 

56-60 jaar       18% 

vanaf 61 jaar  0 % 
 

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot één van onderstaande bestuursleden:

Pim van Diepen (voorzitter)                   06-12207890 
Mieke Koopman (secretaris)                  06-15334702 
Desiree Jonckheer (penningmeester)  06-13231294  
Hans Kieftenburg                                     06-10660511
Meindert Wenker                                    0229-581314


Klik hier voor het huishoudelijk reglement

Klik hier voor het reglement van de voorzieningen

 

2024  St. Lambertus parochie De Weere  globbersthemes joomla templates